Tarieven


 Wij hanteren verschillende tarieven voor diverse werkzaamheden. In principe worden alle werkzaamheden verricht op basis van nacalculatie.

Netwerkbeheer / implementatie EUR 98,00
Consultancy EUR 140,00
Werkzaamheden extern EUR 98,00
Werkzaamheden intern EUR 98,00
Remote support EUR 98,00

Bij werkzaamheden zal minimaal een half uur inrekening gebracht worden.
Werktijden worden afgerond op halve uren.

Alle bedragen zijn in Euro’s, exclusief B.T.W.

Consultare behoudt zich het recht om zonder vooraankondiging wijzingen aan te brengen in de tarieven.